web analytics
קטגוריות
מוזיקה

להקת "משינה" ועמלק-חיים מזר

חיים מזר סוקר ומנתח פזמון ידוע של להקת "משינה".

קטגוריות
שירה

להקת משינה והתבגרותה של אנה-חיים מזר

חיים מזר מנתח את הפזמון הידוע של להקת משינה "אנה".

קטגוריות
שירה

להקת "משינה" כגלאית מצוקות: ניתוח הפזמון "רכבת לילה לקהיר"-חיים מזר

חיים מזר מנתח את הפזמון המפורסם של להקת"משינה" :"רכבת לילה לקהיר"