web analytics
קטגוריות
חזון ופוליטיקה מיסטיקה ותופעות מוזרות

בשורת 2014 -התאריך האפוקליפטי הבא.

2012 באה והולכת וכלום לא קרה.  כל הנבואות האפוקליפטיות שייוחסו לבני שבט  המאיה התגלו כנאדא ,לא כלום. אבל מה אפשר לצפות מעם של עובדי אלילים  שהקריבו קרבנות אדם  בהמוניהם ? במקורות היהודיים הקבליים לעומת זאת כבר אפשר למצוא את תאריך הבא שיש לחכות לו והוא קרוב מאוד ,אז הכינו את היומנים שלכם לחורבן הבא הפעם ב..שנת […]

קטגוריות
דת ואמונה

סיפורים על יצירתו של משיח

הסופר והמו"ל משה מנשהוף פירסם משה מנשהוף פירסם שני ספרים שונים מאוד לכאורה זה מזה שכל אחד מהם עוסק באותו הנושא :סיפור יצירתו של משיח.האחד כרומן גדול השני כסיפור מחורז לילדים ומבוגרים . אבל העלילה היא אותה העלילה … ראו סיפורי יצירתו של משיח