web analytics
קטגוריות
פילוסופיה

השליח האפל של בני האור

חייו מותו ותורתו של ד"ר משה קרוי. במלאת 76 שנה להולדתו בינואר 2024   ד"ר משה קרוי פילוסוף ומאמין בגנוסטיקה. פורסם במקור בכתב העת האינטרנטי "בכיוון הרוח" שבעים וחמש שנה מלאו בינואר 2024 להולדתו של הפילוסוף וההוגה ד"ר משה קרוי .ולציון זה הנה גירסה עדכנית של מאמר שפירסמתי על חייו ותורותיו לפני שנים באתר האייל […]

קטגוריות
ספרות ילדים ספרות פופולארית

ההיסטוריה של חבורות חסמבה -חלק ג' -הדור השני

כל קוראי סדרת חסמבה זוכרים ומזכירים את חברי הדור הראשון של החבורה את ירון זהבי את תמר היפה את אהוד השמן את עוזי הרזה את משה ירחמיאל ומנשה התימני וחבריהם.
אבל כמה אנשים באמת זוכרים את חברי הדור השני של חסמבה ?
את יואב צור ,את רחל סגניתו את שרגא השמן וחבריהם ?
העובדה המדהימה היא שיש הרבה יותר הרבה יותר ספרים על חברי הדור השני,28 ספרים לעומת 16"בלבד" על חברי הדור הראשון
הם היו פעילים לאורך הרבה יותר שנים .
חברי הדור הראשון היו פעילים לאורך עשור בלבד בין 1949 -1959.
חברי הדור השני היו פעילים לאורך לא פחות מ-28 שנים בין 1966 ל-1994! 28 שנים שבמהלכם הם נשארו ילדים ורק ב-1994 הם הראו סוף סוף סימנים שהם עומדים להתגייס לצבא.
אבל כמדומה שהיום רק מעטים מאוד יזכרו את החבורה השנייה של חסמבה.הם אינם מאוזכרים כלל ברוב האיזכורים של סדרת חסמבה