web analytics
קטגוריות
היסטוריה

פורץ דרך בורמה

הלוח שאותו היציבה הקרן הקיימת לזכרו של משה אשד ב"דרך בורמה". ביום שישי ה26 לחודש נובמבר 2010 חנכה הקרן הקיימת לישראל ( קק"ל) נקודת הדרכה על דרך בורמה לזכרו של דודי משה "מוסה "אשד. הנקודה נמצאת מעל הסרפנטינות ונושקת למקום המפגש עם שביל ישראל מיקום אידיאלי להסבר ומנוחה לקבוצות קטנות ובינוניות. במקום הונחו לוחות שמספרים […]