web analytics
קטגוריות
שירה

הנודד הנצחי מלוסנה: על מואיז ( משה ) בן הראש

סקירה על היוצר מואיז ( משה ) בן הראש הרואה את עצמו כמהגר ניצחי ועל ספריו ושירתו העוסקים בהיסטוריה ובהגירה ממקום למקום.