web analytics
קטגוריות
קומיקס

בחצרו של קובלאי חאן : מרקו פולו" הקומיקס מ"דבר לילדים" -החלק השני

מחצרו של השליט המונגולי הסיני קובלאי חן בקסנדו ועד למבצרה של הכת המסוכנת של שליחי האלה הרצחנית קאלי התאגים.מרקו פוטלו ממשיך במסעותיו המסוכנים במעמקי יבשת אסיה כפי שתוארו בחלק השני והמסיים של סיפור קומיקס בשבועון "דבר לילדים " בראשית שנות השמונים .

קטגוריות
קומיקס

מהעיר עכו ועד למעמקי אסיה :מרקו פולו סיפור הקומיקס החלק הראשון

החלק הראשון של סיפורו של הנוסע המפורסם מרקו פולו במסעו מהעיר עכו הצלבנית בארץ ישראל לנבכי יבשת אסיה אי אז במאה ה-13 כפי שהופיע בגירסת קומיקס בשבועון "דבר לילדים".

קטגוריות
קולנוע

המסע האחרון של מרקו פולו: סקירה על סרטו של רפי בוקאי "מרקו פולו -הפרק האחרון"

רשימה על אחד הסרטים הישראלים הבודדים שעסקו בימי הביניים .סרטו דובר האנגלית של במאי שנפטר צעיר מידי רפי בוקאי מרקו פולו -הפרק האחרון "העוסק במסעו של מרקו פולו בארץ ישראל ובסיפור האהבה המיסתורי שלו שם.