web analytics
קטגוריות
קולנוע

ראשית נפילתה של הקיסרות הרומאית :הקיסר הפילוסוף מרקוס אורליוס והקיסר הגלדיאטור קומודוס בהוליווד

הקיסר הנערץ ביותר של האימפריה הרומאית ,פילוסוף מוערך ובנו הקיסר השנוא ביותר של האימפריה הרומאית ,גלדיאטור רצחני שניהם שימשו כבסיס לשני סרטים הוליוודייים אפיים מפורסמים .והנה סקירה על הקיסרים יוצאי הדופן האלו ועל הסרטים שלהם שימשו כמקור השראה.