web analytics
קטגוריות
מדע בדיוני קולנוע

האיש שאהב את מאדים

סקירה על הסרט של רידלי סקוט "להציל את מרק ווטני " וומחשבות על מאדים כפי שאנו מכירים אותו היום וכפי שהיינו רוצים שיהיה.