web analytics
קטגוריות
תקשורת

צ'ה גווארה :הבשורה על פי פידל קסטרו

איך נראה המהפכן צ'ה גווארה בעיניו ובדבריו של מי שהיה ידידו הטוב וכנראה גם שלח אותו למותו פידל קסטרו? הנה סקירה על ספר שעוסק בנושא זה.