web analytics
קטגוריות
שירה

היום היגיע לבסוף:ניתוח של השיר "יום יבוא " מאת דן אלמגור ובני נגרי-חיים מזר

ניתוח של הפזמון הידוע "יום יבוא" של דן אלמגור המבוסס על נאומו של מרטין לותר קינג.