web analytics
קטגוריות
שירה

מודד את המרחב של ישורון-יהודה ויזן

בתוך שנתיים שלוש הצליח יהודה ויזן  עורך המגזין הספרותי "כתם " וגם משורר בפני עצמו ליצור לעצמו  שם ההולך לפניו של האדם הצעיר השנוא ביותר בעולם הספרות הישראלי וייתכן שלא רחוק היום שבו יתפוס את מקומו של גבריאל מוקד שהחזיק בעמדה זאת במשך שנים רבות מספור.כאדם השנוא ביותר בעולם הספרות  בכל גיל. וזה גם בגלל […]

קטגוריות
שירה

שיחת הועידה של מרחב ישורון- סקירה על הספר "על קוטב העיזבון " מאת ירון ליבוביץ'

ירון ליבוביץ' סוקר ספר שירה של מרחב ישורון.