web analytics
קטגוריות
ספרות פופולארית

המיתולוג של המערב הפרוע : מקס ברנד

"מקס ברנד" שם בדוי של סופר שרצה להיות מזוהה בשמו רק כמשורר,נחשב לאחד מהגדולים והמצליחים ביותר בסופריטם על המערב הפרוע האמריקני. אבל היה לו עניין מועט ביותר במערב הפרוע שאותשעליו כתב סיפורים שכמו נילקחו מהמיתולוגיה הקדומה.