web analytics
קטגוריות
סיפורת היסטורית

"עד מוות " של עמוס עוז -דעות הסופר והחוקרים

כהכנה למאמר גדול שלי על המשמעויות האמיתיות של סיפור הידוע של עמוס עוז "עד מוות" על חבורת צלבנים רצחניים במסע אל המוות,הנה תחילה סקירה על דיעות מבקרים שונים על הסיפור . רובן ככולן רק מראות שהמבקרים לא הבינו כלל את הסיפור שהוא סיפור אימה על טבעי אחד הגדולים ביותר בספרות העולמית.

קטגוריות
קולנוע

בחזרה לימי הצלבנים : על הסרט "ממלכת גן העדן "

הבמאי המפורסם רידלי סקוט מתאר בסרט היסטורי "ממלכת גן העדן " תקופה היסטורית שלא עסקו בה רבות או בכלל בקולנוע ,ימי מסעות הצלב בארץ ישראל. הסרט המעניין כשלעצמו עורר כתוצאה ויכוחים רבים על היסטוריה שעברו להיות ויכוחים על פוליטיקה ותרבות עכשווית.