web analytics
קטגוריות
ריגול

אילו היה הסוכן הישראלי אלי כהן הופך לשר ההגנה בסוריה : לוחם הסתר אלי כהן וגילגוליו בספרים ובמדיה.

מה היה קורה אילו המרגל הישראלי אלי כהן היה הופך לשר בכיר בממשלה הסורית ? זה לא רק סצינריו של היסטוריה חלופית ,זה יכול היה לקרות במציאות הלא חלופית ,וזה מסביר לדעתי כמה מהתעלומות הקשורות למותו של אלי כהן ולסירובם של הסורים ומנהיגם חאפז אל אסד להשיב את עצמותיו.
נראה שהקשרים של אלי כהן בסוריה היו נרחבים יותר ממה שידוע וכללו גם את חאפז אסד לימים נשיא  סוריה, ובשלב מסויים לפני לכידתו הייתה אפשרות סבירה שאלי כהן היה היה מגיע לדרגת הנהגה בסוריה ואז  ייתכן שההיסטוריה של המזרח התיכון הייתה משתנה. 
ובתוספת רשימת כל הספרים בעברית ובשפות אחרות על אלי כהן.