web analytics
קטגוריות
ביטחון וצבא

סיפורי הגבורה של עוזי : סיפורי צל"שים מ"המלחמה שלאחר המלחמה" -מלחמת ההתשה מאת יוסי גמזו

סיפורי צלשים של לוחמי צה"ל מהמלחמה שלאחר המלחמה מלחמת ההתשה כפי שפורסמו בידי יוסי גמזו בעיתון הילדים "חבריה-עיתון הצברים הצעירים " בראשית שנות השבעים.