web analytics
קטגוריות
אמנות יפה

האריה שלא שאג: נתן זך בעקבות אברהם מלניקוב

נתן זך המשורר היה גם חובב אמנות שתגליתו הגדולה באמנות היתה הגילוי מחדש של אבי הפיסול הארץ ישראלי ויוצר פסל האריה בתל חי אברהם מלניקוב שנשכח .וכאן זך מספר במאמר גדול כיצד גילה את מלניקוב שנשכח שנים רבות.

קטגוריות
היסטוריה

כמה צילומים משפחתיים עם פסל של אריה לאורך השנים

לרגל ביקור בפסל האריה המפורסם של מלניקוב בכפר גלעדי מצאתי כמה וכמה צילומים ישנים של המשפחה והפסל לאורך חצי מאה.