web analytics
קטגוריות
ביטחון וצבא

והיה ומצרים וירדן "יבואו לעזרתה " של ישראל

ראש ממשלת ישראל מר בנימין נתניהו אישר על דעת עצמו לגרמניה למכור צוללות בעלות פוטנציאל גרעיני למצרים של א-סיסי .בהנחה שזאת מדינה ידידיותית .אולם נשאלת השאלה : האם תמיד תהיה מצרים של א-סיסי מדינה ידידותית ? וכיצד היא עלולה להגיב אם חלילה יהיה משבר טבע גדול בישראל כמו רעידת אדמה הרסנית ? האם רק תסייע או שמה תנסה לנצל את המצב ולפלוש?