web analytics
קטגוריות
היסטוריה תנ'ך

עשר מכות מצרים

סקירה מפורטת על עשר המכות השונות והמשונות שאותם חטפו המצרים הקדומים על מנת שיאפשרו לבני ישראל לצאת ממצרים כפי שמסופר בספר "שמות " המקראי.