web analytics
קטגוריות
חינוך

המכוניות החשמליות בלימוד הלשון העברית

מאמר שלי על מכוניות חשמליות שפורסם בבלוג כאן מצא את דרכו לספר לימוד עברית לבגרות לתלמידים ערביים עם שאלות.
והנה לפניכם הטקס לבגרות שמקורו בבלוג הזה.