web analytics
קטגוריות
שירה

סיפור סינדרלה על פי צביקה פיק

מחקר ראשון מסוגו המנתח לראשונה ברצינות את יצירתם של מירית שם אור וצביקה פיק בפזמון "אלה סינדרלה " ומראה שיש הבדלים ברורים ומשמעותיים ביותר בין מילות הפזמון הקודרות ,ובין הקליפ המבוסס על השיר ,הבדלים שנובעים אולי  מההשקפות השונות ומנוגדות של יוצרי הפזמון ויוצרי הקליפ. . המחקר הוגש כעבודה לקורס "פולקלור בתקשורת " באוניברסיטה העברית אלה […]

קטגוריות
מוזיקה שירה

נפילתו של הרקדן האוטומטי: ניתוח הפזמון "הרקדן האוטומאטי"של מירית שם אור צביקה פיק ורותי נבון-חיים מזר

חיים מזר מנתח את הפזמון הטוב ביותר שאותו כתבה מירית שם -אור ואחד הטובים ביותר של הזמר צביקה פיק"הרקדן האוטומטי".