web analytics
קטגוריות
פוליטיקה

ארבע מפלגות בבחירות 2022 ומשפחתי

איך היו פני ההיסטוריה והפוליטיקה הישראלית העכשווית אילו הייתה משפחתי פועלת אחרת.

קטגוריות
פוליטיקה

הבחירות ליושב הראש של מפלגת העבודה-גרסת 2020

הירהורים על הבחירות ליושב הראש של מפלגת העבודה ב-2020 ועל מנהיגות פוליטית בכלל.