web analytics
קטגוריות
טלויזיה

צמד רעים עליזים : הסרט וסדרת הטלויזיה "סטארסקי והאץ'"

"סטרסקי והאץ'" הייתה סדרת טלוויזיה אמריקנית מוצלחת מאוד בשנות השבעים על שני שוטרים ידידים אם כי הטרו סקסואליים בהחלט. .כאשר נעשה עיבוד קולנועי לסדרה זאת בשנות ה-2000 נרמזו בסרט רמזים על יחסים מסוג שונה בין שני השוטרים העמיתים.