web analytics
קטגוריות
היסטוריה

מלחמת האתרוגים:על שמואל מוני זילברמן

אחד ומיוחד מגדולי התורה ,ראש וראשון לעדת האשכנזים .נולד בפינסק בשנת תקפ"ד ,בא ירושלמה תקצ"ב ,ונפטר בשנת תרנ"ד .
( ההיסטוריון של ירושלים פנחס גרייבסקי מסכם את שמואל מוני זילברמן)
לרגל חג הסוכות חג האתרוגים אין מתאים מלחזור ולהיזכר באבי סבה של סבתי הרב הגדול שמואל מוני זילברמן , ממנהיגי העדה הפרושית של ירושלים בסוף מאה ה-19 , מורה ראשון ובכיר בישיבה של הפרושים בירושלים ( כפי שהיו לאחר מכן בנו ונכדו ), עוזר ראשי של הרב האשכנזי הראשי של ירושלים שמואל סלנט וגם ,מומחה שאין שני לו לאתרוגים כשרים וכאלו שאינם כשרים ,ומראשוני סוחרי האתרוגים האשכנזים בארץ ישראל ( אם לא הראשון בכלל )..
הוא נודע לדורות בספרים השונים שכתבו עליו בצידקתו בכישוריו כמלמד ובענוותנותו.יוצאת הדופן.
אולם היו מבני התקופה ובאופן ספציפי היה מי שלמד אצלו בישיבה שחשב עליו בצורה שונה מאוד וכתב עליו את אחד הסיפורים המשמיצים ביותר שהופיעו בעיתון ירושלמי במאה ה-19..
131 שנים אחרי זה זמן מתאים כמו כל זמן אחר להיזכר בפרשה שבה נטל הרב זילברמן חלק מרכזי ואף מכריע , פרשת "מלחמת האתרוגים " בין סוחרי האתרוגים האשכנזיים כולם מקורביו וידידיו של שמואל מוני ובין סוחרי האתרוגים הספרדיים מתחריהם הגדולים,מאבק שהביא למסע ברחבי ארץ ישראל שבו נטל חלק הרב מוני ביחד עם העורך הידוע ומייסד פתח תקווה יואל משה סלומון,מסע שהביא לסדרת כתבות ידועה על ארץ ישראל אך עורר סערה של האשמות חריפות בירושלים. .
והמאבק הקשה שניהלו כל אלה למען אתרוגי ארץ ישראל בשוק הבינלאומי כנגד אתרוגי האי קורפו ,מאבק שהוכרע לבסוף לצד הטובים סוחרי ארץ ישראל כתוצאה מפרשת רצח מזעזעת של ילדה באי קורפו ועלילת דם מזעזעת אף יותר שבאה מיד לאחריה .