web analytics
קטגוריות
קולנוע

יחסי גבר ואישה בירושלים בסוף המאה ה-19 : הירהורים על הסרט "אני אוהב אותך רוזה " של משה מזרחי

"אני אוהב אותך רוזה" סרטו המפורסם של משה מזרחי מ-1972 הוא אחד הסרטים הבודדים מאוד בקולנוע הישראלי שעוסק בירושלים במאה ה-19. והוא מבוסס על פרשה אמיתית לטענת הבמאי ,סיפורה של אישה בירושלים של המאה ה-19 שחיכתה עשור עד שאחיו של בעלה המנוח בן ה-11 יתבגר מספיק כדי לשאת אותה לאישה.
כמה אמת יש בסיפור הפרשה מקורית זה לא ברור אבל משה מזרחי יצר מהסיפור סרט מרשים.
צפיה בסרט של משה מזרחי אני אוהב אותך רוזה" וקריאה על הבמאי בספר חדש של מרט פרמיחובסקי גרמה לי להרהורים עליו ועל סרטו.
אמנם נכון אחת הסיבות לעניין שלי בסרט שהוא אחד הבודדים ( למעשה יש רק עוד אחד גם הוא של משה מזרחי ) בקולנוע הישראלי שעוסקים בירושלים במאה ה-19. בני משפחתי חיו אז גם הם בירושלים וכמו בני משפחתו של מזרחי גם הם היגרו למצרים וגם הם חזרו משם לירושלים .אמנם אני חושב שהסיפור שמזרחי טוען ששימש כבסיס לסרט הוא מומצא לפחות בחלקו וגם אין לצפות מהבמאי שישמור על נאמנות כלשהיא לעובדות . אבל זה לא פוגע בהנאה מהסרט. אז הנה רשימה עליו ועל האמת שנמצאת ואולי לא מאחוריו: