web analytics
קטגוריות
ספרות יפה

נהר הדון כבר אינו שקט : המשך פרשת מיכאיל שולוחוב

עטיפת הספר "הבור הספרותי" מאת זאב בר סלע ,על מיכאיל שולוחוב.ספר שעד לימים אלה ממש עמד בסכנת גריסה והשמדה כתוצאה מנושאו השנוי במחלוקת . זאב בר סלע חוקר הספרות  הישראלי יצא להוכיח שהסופר הסובייטי המפורסם מכולם וחתן פרס נובל ,מיכאיל שולוחוב אינו אלא גנב וזייפן .בימים אלה הוא פירסם ברוסיה את הספר "הבור הספרותי ". החלק […]

קטגוריות
ספרות יפה

הדון האחרון : על מיכאיל שולוחוב והתרמית הגדולה ביותר בתולדות הספרות

סיפורו של מה שיכול להיות הזיוף הגדול ביותר בתולדות הספרות "הדון השקט " של מיכאיל שולוחוב.