web analytics
קטגוריות
ארצות ועמים

הדרך לבורמה: מיאנמר בספרות העברית

בזמן שבמיאנמר היא בורמה הוקם שוב משטר צבאי והעם שם נאבק על הדמקורטיה שלו זה הזמן להיזכר בקשרים המיוחדים שהיו פעם בין מיאנמר עם ישראל ובספרים השונים שהופיעו עליה בעברית לאורך השנים.