web analytics
קטגוריות
היסטוריה

הזנות המאורגנת בתולדות התנועה הציונית

שיחת טלפון שהתקיימה שילשום "מר אשד שלום לך . אני במאית של סרטים תיעודיים וראיתי את הסרט על הסטלגים שהשתתפת בו ונהניתי ממנו מאוד." תודה רבה. ואיך אוכל לעזור לך ? "אני מתכננת כעת סרט תיעודי על הזנות המאורגנת בתולדות התנועה הציונית ועלה על דעתי שכחוקר שתוכל להשתתף בו גם אתה .האם תהיה מוכן לזה […]