web analytics
קטגוריות
שירה

עדיין מחכים לברברים

עוד טעימה מאתר "יקום תרבות " שיעלה לרשת בינואר 2011. מאמר על שירו המפורסם מאוד של המשורר היווני מאלכסנדריה "קוואפיס " מחכים לברברים " שיר שהוא מפורסם היום כל כך  עד שיש הרואים בו את "ההימנון של אירופה המודרנית"". המשורר הישראלי אמיר אור כתב לו מעין שיר המשך אבל צרה צרורה הוא שינה את הכוונה  […]