web analytics
קטגוריות
אמנות יפה

משחק השחמט של הפילוסוף משה מנדלסון המחזאי לסינג והכומר לאואטר-הציור הקבוצתי מאת מוריץ אופנהיים והשיר מאת ג’ין נוֹרְדְהָאוּס

תמונה קלאסית של הצייר היהודי מוריץ דניאל אופנהיים מתארת פרשה מחייו של אבי ההשכלה בגרמניה משה מנדלסון שסירב להיענות לאתגר שהניח בפניו כומרנוצרי . התמונה שימשה כמקור השראה לשיר של ג'ין נורדהאוז.ואנימביא כאן את שניהם.