web analytics
קטגוריות
תרבות פופולארית

פנטזיה של קונספירצית על : ויל איזנר והפרוטוקולים של זקני ציון

רומן גראפי מצויין בשם "המזימה " מתאר הקומיקסאי הגדול ויל אייזנר את ההיסטוריה המצמררת של הזיוף הנורא ביותר מאז ומעולם "הפרוטוקולים של זקני ציון".