web analytics
קטגוריות
תרבות

מוצרט :המותג האולטימטיבי של עולם המוזיקה

כיצד הפך וולפנג אמדאוס מוצרט למוזיקאי המצליח והמפורסם ביותר בעולם לאחר שמת עני מרוד?

קטגוריות
תרבות פופולארית

מגע של קסם ב"חליל הקסם"

סקירה על עיבוד לילדים של "חליל הקסם" של מוצרט שמתאר במקביל את תהליך היצירה של האופרה בידי מוצרט בגילום גיא מנהיים.