web analytics
קטגוריות
ספרות פופולארית

פושע העל והתנועה הסוריאליסטית

פושע העל פאנטומאס ,האיקון האולטימטיבי של התנועה הסוריאליסטית בצרפת בראשית המאה ה-עשרים . בראשית המאה העשרים שלטה בתחומי האמנויות בצרפת התנועה הסוריאליסטית והשפעותיה נשארו עד עצם היום הזה בתחומים אמנותיים ותחומי הפנטזיה באופן כללי . ערב רב-משתתפים של מחווה לתנועה זאת ולספרות הפנטזיה באופן כללי  יתקיים  ב31 לאוקטובר בגדה השמאלית. בשעה 21:00 ויעסוק בנושאי  סוריאליזם, […]