web analytics
קטגוריות
קומיקס

הבלש הצרפתי ריק הושה נגד האיום הבקטריולוגי

ריק הושה היה עיתונאי ובלש צרפתי יפה תואר ומתוחכם .שבין התעלומות שפיענח ותורגמו לעברית בראשי שנות השבעים בסדרה קצרת ימים בשם "מועדון הסיפור המצוייר" הייתה תעלומה מסובכת אחת שבמרכזה עמד מדען נאצי שפיתח נגיף מסוכן שעלול להביא מגיפה קטלנית על העולם כולו.
והנה סקירה על הסדרה הזאת שהיא נשכחת בישראל אבל ידועה מאוד בבלגיה ובצרפת