web analytics
קטגוריות
כללי

שובו של האסיר איקס: ביקורת סרט תיעודי

סקירה על הסרט "האסירה איקס" של לימור פנחסוב ועל הפרשה המיסתורית שמאחוריו של "האסיר איקס" מרדכי קידר הסוכן הישראלי שרצח את הסייען שלו כשהיה במשימה להגיע אל מנהיג ערבי בכיר ביותר.
ונשאלת השאלה האם הסרט באמת מביא את הסיפור על כל מורכבויותיו?
התשובה היא שלילית.
הוא מציג רק נקודת מבט אחד שמסתבר שהיא כלל לא שלמה ומונעת מידע חשוב מהצופים.