web analytics
קטגוריות
מדע בדיוני

האיש שרצח את מוחמד – סיפור קלאסי שהיום לא יכול היה להתפרסם מאת אלפרד בסטר

לפניכם סיפור קלאסי של מסע בזמן ופרדוקסים של מסע בזמן שבגלל שמו הפרובוקאטיבי היום לא היה יכול להתפרסם כלל. לפחות לא עם כותר זה….