web analytics
קטגוריות
חזון ופוליטיקה

מה אפשר לעשות עם עזה?

עכשיו כשישראל ממוטטת את שלטון החמאס וכובשת שוב את חב ל ארץ זה מה נעשה עימם לאורך ימים?הצעה להנהיג שם את מחמוד דחלאן.