web analytics
קטגוריות
תרבות פופולארית

המוזיאונים של בובות השעווה :של מגדל שלום בתל אביב ושל מתחם אימקס אילת -מסע בזמן

מסע בזמן לעולם שאיננו עוד עולם מוזיאון בובות השעווה שהתקיים במשך עשרות שנים במגדל שלום בתל אביב והיה סמלו .המוזיאון כלל סצינות מתולדות הציונות והמדינה ובובות שעווה של דמויות ידועות בארץ ובעולם. הכל נמחק ואיננו עוד. אבל ..זאת הזדמנות להיזכר במה שהיה ואיננו עוד במוזיאון בתל אביב וכעבור שנים רבות במוזיאון אחר לבובות שעווה שגם הוא נעלם ואיננו בעיר אילת.