web analytics
קטגוריות
שירה

השירה כמאמר פוליטי-סקירה על ספר שירה "קראתיך בשם " של מואיז בן הראש מאת ירון ליבוביץ'

ירון ליבוביץ' מבקר את ספר השירה של מואיז בן הראש "קראתיך בשם".

קטגוריות
שירה

הנודד הנצחי מלוסנה: על מואיז ( משה ) בן הראש

סקירה על היוצר מואיז ( משה ) בן הראש הרואה את עצמו כמהגר ניצחי ועל ספריו ושירתו העוסקים בהיסטוריה ובהגירה ממקום למקום.

קטגוריות
ספרות יפה

ספרדים ,,קטלאנים ,,מוסלמים ,יהודים ,וגם ישראלים

הסופר מואיז בן הראש מספר על קבלת הפנים שאותה קיבלו ספריו בשפה הספרדית.