web analytics
קטגוריות
תרבות פופולארית

הגולם והנקרונומיקון :משחק התפקידים

      לפני כמה שנים פנו אלי אנשי כנס משחקי התפקידים השנתי "ביגור " בהצעה שאכין עבורם סיפור למשחק תפקידים ל"לארפ" משחק שבו משתתפים 15-20 איש בתפקידים שונים. הכנתי עבורם את העלילה שתקראו למטה ביחד עם משחק נוסף בשם ""מלחמת בני ארץ בבני שחת " .. הערה : העלילה של "הגולם והנקרונומיקון" מתרחשת ביקום […]