web analytics
קטגוריות
ספרות פופולארית

ז'ול ורן בחיפה

  בקרוב  יתקיים באוניברסיטת חיפה כנס "ייצוגים של מדע:מסע מדעי ספרותי עם ז'ול ורן  "  שיעסוק  בסופר הצרפתי המפורסם מכולם ז'ול ורן ובתרומתו לתרבות לספרות ולחברה .  הכנס יתקיים בל"ג בעומר 16-17.5.2006 בבניין הפקולטה לחינוך בחדרים 566, 570 באוניברסיטת חיפה. בין המרצים יהיה כותב שורות אלו שיעסוק בז'אנר הספרות הפרהיסטורית העוסקת באדם הקדמון ,נושא שהוא […]