web analytics
קטגוריות
מדע בדיוני ספרות פופולארית

דוד תדהר ותעלומת הרציחות בכנס המדע הבדיוני :על "רצח בדיוני "

סקירה על ספר ישראלי שכתבו שני סופרים צעירים על פרשת רצח בכנס חובבי מדע בדיוני ישראלי. הבלש הוא לא אחר מאשר הבלש הידוע דוד תדהר הבלש העברי הראשון.