web analytics
קטגוריות
מדע בדיוני

סיר החלל מכוכב הלכת האבוד: על סדרת "סיר החלל"

סיפורו של "סיר החלל" סדרת המדע הבדיוני הראשונה שתורגמה לשלמותה בעברית בשנות השישים והתבססה על תסכיתים בריטיים של סופר סקוטי לרדיו הבי בי סי .סדרה שהסתיימה בצורה הדרמטית ביותר האפשרית בחדשות על כך שגזע אנושי מכוכב לכת אחר החליט להתיישב על כדור הארץ.