web analytics
קטגוריות
היסטוריה

העולם של המגילות הגנוזות

סיור בעולם המדהים של המגילות הגנזוות והכת שאולי עומדת מאחוריהן האיסיים.

קטגוריות
ארכיאולוגיה היסטוריה

ירושלים באחרית הימים

דיון במחקר של מגילה גנוזה קדומה שתיארה חברה אוטופית ובית מקדש עתידני.