web analytics
קטגוריות
חזון ופוליטיקה תקשורת תרבות

"הנתיב הזוהר " אריה סתיו נגד כל השמאל

לאחר 123  גליונות של כתב העת הימני הוותיק "נתיב"  שהתקיים במשך עשרים וחצי שנים  ,תרגום יצירות ספרות קלאסיות רבות כולל מיזם עצום מימדים ( יש יאמרו "מגאלומאני ")  בן שבעה כרכים של תרגום שירת העולם ,במשקל 12 וחצי קילו ,ותרגום מקיף של שירת הניבלונגים הגרמנית אפוס גרמני מימי הביניים שבו הוא רואה מורה הדרך לרוח הגרמנית […]