web analytics
קטגוריות
היסטוריה

הגברת הראשונה של הרייך השלישי

הצגה של דליה שימקו על מגדה גבלס שהיתה האישה החשובה ביותר ברייך השלישי המעלה את השאלה :האם היה קשר בינה ואולי הדוק לרצח חיים ארלוזורוב שהיכיר אותה היטב בצעירותה?