web analytics
קטגוריות
היסטוריה

יהודי אתיופיה ואנחנו

הסופרת דורית אורגד מחברת ספר ילדים קלאסי על המסע של יהודי אתיופיה לארץ ישראל סוקרת את הספרות העברית העוסקת ביוצאי אתיופיה.