web analytics
קטגוריות
קולנוע

המלך שאול בן קיש נגד הלוחם דוד בן ישי : סקירה על -" שאול ודוד " הסרט מ-1964

סקירה על סרט מ-1964 שמתאר בפירוט ואכזריות גדולה לגבי התקופה,עד כדי כך שהוא עורר את תשומת ליבה של הצנזורה, את המאבק האדיר בין המלך שאול בן קיש הישראלי ובין הלוחם הראשי שלו שבו הוא מקנא קנאה מטורפת דוד בן ישי בזמן שהשניים נאבקים ביחד בפלישתים. קישור לסרט עצמו בגירסה באנגלית ובגירסה באיטלקית בסיום. אני ממשיך […]