web analytics
קטגוריות
היסטוריה

בונים עיר חופשית : איך ייסד אירגון הבונים החופשים את העיר תל אביב

האם האירגון החשאי של הבונים החופשיים היה מעורב בהקמתה של העיר תל אביב. מחקר חדש ומדהים מראה שבהחלט כן.