web analytics
קטגוריות
ריגול

פרשת הוצאתו להורג של מאיר טוביאנסקי:פרק מהרומן האמריקני רב המכר

שבעים וחמש שנה מלאו להוצאתו להורג על לא עוול בכפו של מאיר טוביאנסקי שנחשד כמרגל. שרק לאחר מותו גילתה חקירה של בן גוריון שהיה חף מפשע.
ובימים אלו נקרא על שמו ושם אישתו שהביאה לפתיחת הבדיקה בעניינו לאחר מותו, רחוב בירושלים.
אז לציון זה הנה פרק מרומן אמריקני על הפרשה שהפך באנגלית לרב מכר של הניו יורק טיימס.
ושפורסם בעברית מכל המקומות במגזין "רימון" שמומן בידי הש.ב. שהוציא להורג את טוביאנסקי