web analytics
קטגוריות
חזון ופוליטיקה

סין ממדינה טוטליטרית טרוריסטית למעצמה כלכלית טכנולוגית-חיים מזר

  חיים מזר חוקר רב תחומי עוסק רבות בסין "המעצמה הכלכלית השנייה בגודלה כיום ופירסם באתר זה מאמרים רבים על הוגים סיניים קדומים. כעת הוא עובר לסין המודרנית זאת שהפכה מדיקטטורה רצחנית בימי מאו צה טונג למדינה מתונה באופן יחסי ( מאוד)  ולקטר כלכלי שמוביל אחריו את העולם כולו. איך הסינים שנראו רק לפני כמה […]